พ่อพระของลูก

15฿

รหัสสินค้า : 9744938625
โดย. : พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : กรีนรีด
จำนวน : 32 หน้า
ขนาด : 13×18.5cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 15 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

“การซึมซาบในพระคุณของมารดาบิดา จึงเป็นความกตัญญูหมายเลขหนึ่งของทุกคนทุกชาติทุกภาษาในโลกนี้ และโลกอื่นๆ ในทุกๆ โลก ผู้ไม่รู้คุณมารดาบิดา ย่อมถูกจัดในฐานะเป็นบุคคลที่ใครๆ ไม่ควรไว้ใจในโลก”
  พ่อ พระของลูก โดย พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
——————————————-


——————————————-
ปกรอง
———————————————
– ผู้ลิขิตชีวิตคุณ
– พ่อพระของลูก
– ผู้บังเกิดเกล้า
– บุญคุณล้นหัว
– พ่อแม่สมบูรณ์แบบ
– ดวงใจพ่อแม่
– ทุกข์ – สุขของพ่อแม่
– บุตรที่ประเสริฐ
– บุรพาจารย์ของลูก
– หรือแค่ก้อนเนื้อ
– เป็นได้ทุกส่วน
– พระพรหมของลูก
– ไม้เท้าดีกว่าลูกเต้าอกตัญญู
– หน้าที่ของลูก
ทดแทนคุณ
– โลกรอดได้เพราะกตัญญู
– พระคุณของพ่อ