พุทธศาสนสุภาษิต มฐ. ตรี

30฿

นักธรรม ชั้นตรี

ฉบับ มาตรฐาน (มฐ.)

รายละเอียดเพิ่มเติม

พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม 1 มฐ.

รหัสสินค้า : 9747045443-0
โดย. : คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปรุ๊ฟ 48.8 g.
จำนวน : 152 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 30 บาท

เหมาะสำหรับครู นักเรียนนักธรรม และผู้สนใจทั่วไป
ภายในเล่มประกอบด้วย
– แนะวิธีเรียงความแก้กระทู้ธรรม
– ตัวอย่างการแต่งกระทู้ธรรม (แบบที่ 1)
– ตัวอย่างการแต่งกระทู้ธรรม (แบบที่ 2)
– อักษรย่อบอกนามคัมภีร์

– อัตตวรรค – ทุกขวรรค – วาจาวรรค
– อัปปมาทวรรค – ธัมมวรรค – วิริยวรรค
– กัมมวรรค – ปกิณกวรรค – เวรวรรค
– กิเลสวรรค – ปัญญาวรรค – สัจจวรรค
– โกธวรรค – ปมาทวรรค – สติวรรค
– ขันติวรรค – ปาปวรรค – สัทธาวรรค
– จิตตวรรค – ปุคคลวรรค – สันตุุฏฐิวรรค
– ชยวรรค – ปุญญวรรค – สมณวรรค
– ทานวรรค – มัจจุวรรค – สามัคคีวรรค
– มิตตวรรค – สีลวรรค
– ยาจนาวรรค – สุขวรรค
– ราชวรรค – เสวนาวรรค

อ่านสนุก เข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

คุณอาจจะชื่นชอบ…