พุทธฤทธิ์ พิชิตมาร (ปกเก่า)

22฿

รหัสสินค้า : 9789748224626
โดย. : พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์100g.
จำนวน : 64 หน้า
ขนาด : 10.5×14.5cm.
น้ำหนัก : 70 กรัม
ราคาปก : 22 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

  พระพุทธมนต์มีพลังที่ยิ่งใหญ่แผ่ไปไม่มีที่สิ้นสุด สามารถเข้าถึงได้ด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยมในใจ ให้หมั่นเจริญภาวนา เสริมพลังใจ จะสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ ขอเราชาวพุทธทั้งหลายจงมุ่งมั่นทำจริงกับการสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างสันติสุขแก่ตนเองและครอบครัว ช่วยให้เกิดสันติภาพในประเทศชาติและในโลกสืบไป

อ่านสิบรอบ คิดสิบหน ฝึกฝนปัญญา ฉลาดใช้ เฉลียวคิด ชีวิตมีสติ สนุก สุข สงบ เย็น
——————————————-
คลิกเพื่อดูตัวอย่างหนังสือ

——————————————-
ปกรอง
คำนำ
———————————————
– บทกราบพระรัตนตรัย
– บทนมัสการพระพุทธเจ้า
– บทไตรสรณคมน์
– บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
– บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
– บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
– บทชัยมงคลคาถา (พาหุง) (คาถาพิชิตมาร)
– บทชัยปริตร (มหาการุณิโก)
– บทสัพพมงคลคาถา (ภะวะตุสัพฯ)
– อิติปิ โส เท่าอายุบวก ๑
– คำแผ่เมตตาให้ตัวเอง
– คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
– คำอุทิศบุญกุศล
– คำอาราธนาศีล ๕
– คำสมาทานศีล ๕
– คำถวายสังฆทาน (เพื่อความสุขความเจริญของตน)
– คำถวายสังฆทาน (เพื่ออุทิศให้ผู้ตาย)
– ทำสมาธิ ๙ นาที ทุกวัน ชีวิตดีขึ้นอย่างอัศจรรย์
– บทสวดพระพุทธคุณ ทำนองสรภัญญะ
– บทสวดพระธรรมคุณ ทำนองสรภัญญะ
– บทสวดพระสังฆคุณ ทำนองสรภัญญะ
– บทสวดชัยสิทธิคาถา ทำนองสรภัญญะ