พุทธฤทธิ์ จิตอิ่มบุญบารมี

44฿

รหัสสินค้า : 9786162680465
โดย. : สุภาพ หอมจิตร
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : กรีนรีด
จำนวน : 80 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 120 กรัม
ราคาปก : 44 บาท

คำอธิบาย

วิธีสร้างบุญเสริมบารมีด้วยตัวเอง
พร้อมบทสวดมนต์บารมี ๓๐ ทัศ
และแนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรมสร้างบุญบารมี

หนังสือเล่มนี้ มุ่งหวังที่จะนำเสนอหลักในการสร้างบารมี เสกความดีให้แก่ตนเองด้วยการสวดมนต์ โดยเฉพาะบทบารมี ๓๐ ทัศ ซึ่งครูบาศรีวิชัยผู้ได้ชื่อว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทยใช้สวดเป็นประจำจนสามารถชนะศัตรูหมู่มารที่ประสงค์ร้ายต่อท่าน เพื่อเป็นการเสริมสร้างพลังใจให้เกิดปัญญาบารมี น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญงอกงามแก่ชีวิต และเพื่อสั่งสมบารมีธรรมแก่ตัวเอง ในยามที่ท้อแท้และสิ้นหวังก็จะได้ใช้สติคิดพิจารณาและดำเนินไปสู่จุดหมายที่ดีงาม

 

———————————————
ปกรอง
คำนำ
———————————————
**พุทธฤทธิ์ จิตอิ่มบุญบารมี**
“บารมี” คือความดีงามแห่งชีวิต
บารมี คือความดี ๑๐ ประการ
๑. ทานบารมี
๒. ศีลบารมี
๓. เนกขัมมบารมี
๔. ปัญญาบารมี
๕. วิริยบารมี
๖. ขันติบารมี
๗. สัจจบารมี
๘. อธิษฐานบารมี
๙. เมตตาบารมี
๑๐. อุเบกขาบารมี
กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า
พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมี ๓๐ พระชาติ
การบำเพ็ญบารมี ๓ ขั้น
การบำเพ็ญบารมี ๓๐ พระชาติของพระโพธิสัตว์
๑๐ ทางสร้างสุขในยุคปัจจุบัน
๑. ทานบารมี
๒. ศีลบารมี
๓. เนกขัมมบารมี
๔. ปัญญาบารมี
๕. วิริยบารมี
๖. ขันติบารมี
๗. สัจจบารมี
๘. อธิษฐานบารมี
๙. เมตตาบารมี
๑๐. อุเบกขาบารมี
ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย กับบทสวดบารมี ๓๐ ทัศ
สวดมนต์ สร้างบุญบารมี เสกความดีให้ชีวิต
ลำดับและวิธีการสวดมนต์สร้างบารมี
๑. บทกราบพระรัตนตรัย
๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๓. บทไตรสรณคมน์
๔. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
๕. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
๖. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
๗. บทบารมี ๓๐ ทัศ
๘. บทพระคาถาบารมี ๓๐ ทัศ (ย่อ)
๙. บทไหว้พระเจ้าสิบชาติ
๑๐. วิธีนั่งสมาธิเสริมบารมีแบบง่ายๆ
๑๑. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๑๒. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๑๓. บทอุทิศบุญกุศลา
๑๔. คำอธิษฐานจิตสร้างบุญบารมี
๑๕. คำอธิษฐานขอพรเสริมบารมี
บุญกิริยาวัตถุ วิธีสร้างบุญบารมี ๑๐ อย่าง
แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรมสร้างบุญบารมี