พิธีตั้งศาลพระภูมิ

20฿

รหัส isbn 974-493-930-3
ขนาดสินค้า 13 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 32  หน้า

 

คำอธิบาย

พิธีตั้งศาลพระภูมิ

สารบัญ

 • พิธีตั้งศาลพระภูมิ
 • ประวัติองค์พระภูมิ
 • ๑.ตอนยกศาล
 • ของใช้ในการตั้งศาล
 • เลือกสถานที่ตั้งศาลพระภูมิ
 • ฤกษ์ยามตั้งศาลพระภูมิ
 • ฤกษ์ ๒๗
 • ฤกษ์ในการตั้งศาลพระภูมิ
 • วันที่นิยมใช้ตั้งศาลพระภูมิ
 • วันเดือนที่ห้ามตั้งศาลพระภูมิ
 • พื้นดิน
 • ขุดหลุม
 • ๒. ตอนอัญเชิญพระภูมิ
 • คาถาลาเครื่องสังเวย
 • ถอนศาลพระภูมิเก่า
 • เครื่องประดับศาลพระภูมิ
 • เครื่องประกอบพิธีสักการะและสังเวย
 • โองการธรณีสาร
 • คาถาปัดอุบาทว์.
 • คาถาถวายเครื่องสังเวย
 • บทอาราธนาและขอพรพระภูมิ
 • คำลาเครื่องสังเวย
 • คาถาบูชาและสังเวยพระภูมิ
 • วิธีบูชา
 • ข้อควรคิด