พระในบ้าน

10฿

รหัสสินค้า : 9744939826
โดย. : พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙, ราชบัณฑิต)
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปรุ๊ฟ
จำนวน : 32 หน้า
ขนาด : 10.5×14.5cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 10 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

——————————————-
ปกรอง
บทนำ
———————————————
– พ่อแม่ คือ ศูนย์รวมความเป็นพระของลูก
– พระพรหมในบ้าน
– พรหมวิหารธรรม
– พ่อแม่…เทวดาประจำบ้าน
– ตาดู หูใส่
– พ่อแม่…พระอาจารย์ประจำบ้าน
– ให้ความรู้ ดูแลมารยาท
– อาจารย์กับศิษย์
– ครูแต่กำเนิด
– ครูแท้
– ผู้มอบทรัพย์ไม่มีวันหมด
– ลูกที่พ่อแม่สั่งสอนได้
– พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูก
– เมื่อนึกถึงพระให้นึกถึงบ้าน
– สักกี่คนที่จะรู้
– รักลูกทุกเวลา
– ผู้ให้ชีวิตแก่เรา
– พ่อแม่ให้มา
– เลี้ยงกาย เลี้ยงใจ
– เลี้ยงน้ำใจพ่อแม่
– ขึ้นอยู่กับน้ำใจของลูก
– ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้
– น้ำใจรู้คุณท่าน
– สูตรสำเร็จ
– เอาใจใส่พระในบ้าน
– ไหว้พระในบ้าน
– การบำรุงพระในบ้าน