พระพุทธเจ้า มหาบุรุษที่สุดแห่งโลก

79฿

รหัสสินค้า : 9786162681622
โดย. : สมควร กองศิลา
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 196 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 79 บาท

รายละเอียด

 นี่คือตำนานแห่งพระพุทธเจ้า ผู้เป็นมหาศาสดาโลก ที่เล่าขานสืบต่อกันมาอย่างยาวนานกว่า ๒,๖๐๐ ปี ในฐานะมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ผู้ชี้นำทางสู่ความหลุดพ้น ประวัติและเรื่องราวของพระองค์ได้ถูกเล่าขานสืบมา ถึงสุวรรณภูมิ หลังพระองค์ปรินิพพานแล้ว ๒๓๔ ปี หลังการสังคายนาครั้งที่ ๓ โดยสมณทูต ๑ ใน ๙ สายที่ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชส่งไปประกาศศาสนายังนานาประเทศ ส่งผลให้ประวัติและเรื่องราวของพระองค์ ได้ถูกกล่าวขานไปทั่วโลก
หนังสือการ์ตูน “พระพุทธเจ้า มหาบุรุษที่สุดแห่งโลก” เล่มนี้ จึงถือเป็นมณีเม็ดงามเม็ดหนึ่งในบรรณพิภพที่ สมควร กองศิลา พยายามทุ่มเทแรงกายแรงใจ สติปัญญา บวกหัวใจที่เทิดทูนในองค์พระศาสดา เจียระไนผลงานออกมาอย่างสุดกำลัง ผ่านอัตลักษณ์แห่งศิลปะที่เต็มเปี่ยมแล้วในตัว สำนักพิมพ์ฯ มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเผยแพร่ผลงานที่ดีเช่นนี้

คำนิยมโดย : โอม รัชเวทย์, สละ นาคบำรุง

———————————————
คลิกเพื่อดูตัวอย่างหนังสือ


———————————————
ปกรอง
คำนำ
คำนิยม
———————————————
**สารบัญ**
๑.กำเนิดมหาบุรุษ
๒.มหัศจรรย์วันแรกนาขวัญ
๓.อภิเษกสมรส
๔.ออกบวช
๕.แสวงหาทางพ้นทุกข์
๖.ตรัสรู้
๗.ประกาศธรรมครั้งแรก
๘.ประกาศศาสนาในมคธรัฐ
๙.โปรดพระประยูรญาติ
๑๐.แสดงยมกปาฏิหาริย์
๑๑.โปรดขุนโจรองคุลิมาล
๑๒.ปรินิพพาน