พระธรรมนำทาง

28฿

รหัส isbn 978-616-268-169-1
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 80  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

 • ตาย-เกิด เป็นของคู่กัน
 • ม่มีประเพณีก็เท่ากับไม่มีอารยธรรม
 • ศาสนาเกี่ยวเนื่องกับประเพณี
 • ฟังสวดด้วยอาการอันสงบ
 • บาปไม่เกิด เมื่อจิตเกิดสมาธิ
 • บุญเกิดจากการฟัง
 • ฟังธรรมะระงับความโศก
 • ความทุกข์ คือ โรคเรื้อรัง
 • สิ่งที่ควรพิจารณาเป็นประจำ
 • ธรรมะ เป็นยารักษาโรคทางใจ
 • ไม่ควรมีสิ่งเหลวไหล
 • ธรรมทานเป็นสิ่งมีค่า
 • พิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทานในงานศพเป็นเรื่องดีงาม
 • พบตัวอย่างของความจริง
 • วันหนึ่งเราจะต้องเป็นแบบนี้
 • เตือนตนเองนั่นแหละประเสริฐสุด
 • ความดีคืออนุสาวรีย์ที่ถาวร
 • ทำดีเข้าไว้ ถึงตายก็ไม่กลัว
 • รู้วันเกิด ไม่รู้วันตาย
 • เสียงเตือนจากป่าช้า
 • งานศพ ไม่ใช่งานประกวดแฟชั่นไว้ทุกข์
 • ควรหาแก่นสารจากงานศพ
 • รู้ความจริงของชีวิต จะไม่ทุกข์
 • ใช้ชีวิตตามหลักธรรมะโรคประสาทจะไม่มี
 • บทเรียนจากศพ
 • วัตถุภายนอกไม่มีใครเอาไปได้
 • มีเงินต้องฉลาด ใช้เงินให้เป็นประโยชน์
 • คนตายสอนคนเป็น
 • อย่าประมาทในชีวิต
 • พระนำทางเตือนสติคนเป็น
 • เดินตามพระ เดินตามธรรม
 • มางานศพให้ได้อานิสงส์
 • เผาผีภายนอกด้วยไฟ
 • เผาผีภายในด้วยปัญญา
 • เผาความชั่วออกไปจากใจ
 • ระวังผีในใจคน อย่ากังวลผีในป่าช้า
 • ชีวิตใกล้ความตาย เหมือนควายเข้าโรงฆ่า
 • อย่าประมาทในวัย
 • เตรียมตัวก่อนตาย ความวุ่นวายไม่เกิด
 • ชีวิตมีค่า ทุกสิ่งเป็นมายา
 • ภัทเทกรัตตสูตร