พรรณนาคุณค่าของความเพียร

60฿

เนื่องในงานอวมงคล

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เดี่ยว

รายละเอียด

พรรณนาคุณค่าของความเพียร