พรรณนาคุณของการยกย่องบูชาที่ถูกต้อง

60฿

เนื่องในงานอวมงคล

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เดี่ยว

รายละเอียด

พรรณนาคุณของการยกย่องบูชาที่ถูกต้อง