ผ้าไตรจีวร ป่านโทเร สีแก่นบวร 2.3 เมตร

1,300฿

ผ้าไตรจีวร ป่านโทเร สีแก่นบวร

ขนาด 2.3 เมตร

คำอธิบาย

ผ้าไตรจีวร ป่านโทเร สีแก่นบวร ขนาด 2.3 เมตร

ผ้าไตรจีวรหรือไตรครอง(ไตรเต็ม) ประกอบด้วย

1. จีวร
2. สบง
3. อังสะ
4. สังฆาฏิ
5. ผ้ากราบ
6. ผ้ารัดอก
7. รัดประคต

มีให้เลือก 2 ขนาด คือ

1. ขนาด 1.9 เมตร เหมาะสำหรับท่านที่มีส่วนสูง 160-175 ซ.ม.
2. ขนาด 2.3 เมตร เหมาะสำหรับท่านที่มีส่วนสูง 175 ซ.ม. ขึ้นไป