ปล่อยวางอย่างชาวพุทธ

10฿

รหัสสินค้า : 9744939818
โดย. : เจ้าคุณนรรัตนราชมานิต
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปรุ๊ฟ
จำนวน : 32 หน้า
ขนาด : 10.5×14.5cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 10 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

“อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน”
จงพึ่งตัวเอง จงเป็นแสงสว่างของตัวเอง จงเป็นผู้นำตัวเอง จงรับผิดชอบตัวเอง จงมีตนเป็นที่พึ่ง
ข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงโดย เจ้าคุณนรรัตนราชมานิต
———————————————

——————————————-
ปกรอง
บทนำ
———————————————
– ปล่อยวางอย่างชาวพุทธ
– ธรรมที่ไม่ตาย
– อานุภาพแห่งไตรสิกขา
– ขอให้เป็นดังดอกมะลิ
– จงเลือกทำแต่กรรมดี
– เจ็บแล้วต้องจำ
– อานุภาพแห่งเมตตา
– สันติสุขในเรือนใจ
– ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา
– พึ่งตน
– สร้างเสน่ห์แก่ตัวเอง
– เรื่องการหน่ายกาม