ปริญญาจากพระพุทธเจ้า

28฿

รหัสสินค้า : 9786162682056
โดย. : คณาจารย์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 63 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 80 กรัม
ราคาปก : 28 บาท

คำอธิบาย


หนังสือธรรมะ…ที่เป็นมากกว่าหนังสือธรรมะ  “ปริญญาจากพระพุทธเจ้า” การศึกษาที่สมบูรณ์ สามารถทำความเป็นมนุษย์ให้ถูกต้องและสมบูรณ์  อีกหนึ่งผลงานของ “หลวงพ่อพุทธทาส” ซึ่งรังสรรและเรียบเรียงใหม่ขึ้นโดย #ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ  ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ หนังสือคุณภาพในเครือเลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

“เราใช้คำว่า การศึกษา กว้างลงมาถึงการเรียนหนังสือ แล้วก็เรียนวิชาชีพ แต่ดูจะยังขาดอยู่ที่ไม่ได้เรียนเรื่อง “เป็นมนุษย์กันอย่างไร?”  หลวงพ่อพุทธทาส ท่านได้กล่าวไว้

 

สารบัญ

 • ปริญญาจากพระพุทธเจ้า
 • คำว่า “ศึกษา” คือการปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา
 • ผลของการปฏิบัติ “สิกขา” คือสิ้นราคะ สิ้นโทสะ สิ้นโมหะ
 • การศึกษาควรครอบคลุมเรื่อง “หนังสือ อาชีพ ความเป็นมนุษย์”
 • ”การศึกษา” คือการเห็นซึ่งตนเอง โดยตนเอง เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง
 • ”สัมมาทิฏฺฐิ” ก็คือ การศึกษาเพื่อดับทุกข์ด้วยตนเอง
 • การศึกษาที่สมบูรณ์ ต้องพอกพูนความเป็นมนุษย์
 • การศึกษาที่ขาดจริยธรรม ก็เหมือน “สุนัขหางด้วน”
 • การศึกษาต้องแยกว่า ศึกษาเพื่อละ หรือเพื่อสร้างสรรค์
 • การศึกษาที่รับมา อย่าให้ผิดฝาผิดตัว
 • ความสิ้นราคะ โทสะ โมหะ เป็นภาวะวิปริตสำหรับบางคน
 • ”อัธยาตมวิทยา” หายไป ปัจจุบันสนใจแต่วิชาชีพ
 • แม้การศึกษาในปัจจุบันจะก้าวหน้าไปไกล แต่ก็ยังอยู่ใต้อำนาจของ “วัตถุนิยม”
 • การศึกษาในปัจจุบัน ยิ่งเรียนมาก ก็ยิ่งมี “ตัวกูไ จัด
 • เป้าหมายของการศึกษา เราต้องพัฒนา “มนุษยธรรม” เพื่อสันติสุข
 • การ์ตูนนิทานธรรม “หมีกับไม้ตะคร้อ”