ปฏิทินแขวน 2564

99฿

ปฏิทินแขวน ตอกหัวเหล็ก ขนาด A3  (29.7×42 cm)

กระดาษอาร์ตมัน

ราคา 99 บาท

จำนวน/ฉบับ ราคา
1-10 99
11-20 97
21-30 95
31-40 93
41-50 90
51 ขึ้นไป 85

รายละเอียด

ปฏิทินแขวน ตอกหัวเหล็ก ขนาด A3  (29.7×42 cm) โปสเตอร์ปฏิทินอาเซียน รวมภาพของประเทศเพื่อนบ้าน สวยงาม ส่งเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้ เป็นของที่ระลึกก็ได้