ปฏิทินตั้งโต๊ะ

89฿

ปฏิทินอาเซียน 12 เดือน 10 ประเทศอาเซียน

ขนาด A5 (14.5 X 21 cm)

กระดาษอาร์ตมัน

ราคา 89 บาท

จำนวน/ฉบับ ราคา
1-10 89
11-20 85
21-30 83
31-40 80
41-50 78
51 ขึ้นไป 75

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินอาเซียน 12 เดือน 10 ประเทศอาเซียน รวมภาพของประเทศเพื่อนบ้าน สวยงาม ส่งเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้ เป็นของที่ระลึกก็ได้

ขนาด A5 (14.5 X 21 cm)