บูรณาการแผนใหม่

125฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสสินค้า : 9744938269
โดย. : คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปรุ๊ฟ 48.8 g.
จำนวน : 640 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 125 บาท

ประกอบด้วย
– ตัวอย่างแผนการสอน
– สาระสำคัญของแต่ละวิชา พร้อมผังมโนทัศน์ และภาพประกอบ
– แนวปัญหาประเมินผลท้ายบท
เหมาะสำหรับครูนักเรียน นักธรรมชั้นเอก และผู้สนใจทั่วไป