บูรณาการแผนใหม่

125฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสสินค้า : 9744938099
โดย. : คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปรุ๊ฟ 48.8 g.
จำนวน : 736 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 125 บาท

ประกอบด้วยตัวอย่างแผนการสอน สาระสำคัญของแต่ละวิชา พร้อมผังมโนทัศน์ และภาพประกอบ แนวปัญหาประเมินผลท้ายบท เหมาะสำหรับครู นักเรียน นักธรรมชั้นโท และผู้สนใจทั่วไป