บทสวดคาถามหาเมตตาหลวง

28฿

รหัส isbn 978-616-268-194-3
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 100  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 2  สี
จำนวนหน้า 96  หน้า

รายละเอียด

บทสวดคาถามหาเมตตาหลวง ตามแบบหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ชื่อและความหมายคาถามหาเมตตาหลวง
ความไม่ธรรมดาของคาถามหาเมตตาหลวง
อภินิหารการสวดคาถามหาเมตตาหลวง
คาถามหาเมตตาหลวงสู่สาธารณชน
หัวใจของการสวดคาถามหาเมตตาหลวง
วิธีสวดคาถามหาเมตตาหลวง

๑. บทกราบพระรัตนตรัย
๒. ปุพพภาคนมการ (๓ จบ)
๓. บทไตรสรณคมน์
๔. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
๕. บทคาถามหาเมตตาหลวง
๖. คำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่เจ้ากรรมนายเวร
๗. บทอธิษฐานบุญ
๘. คำกรวดนํ้าย่อ