นะโมนั้นสำคัญนัก

28฿

รหัส isbn 978-616-268-226-1
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 80  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

รายละเอียด

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

 • นะโม คืออะไร ?
 • นะโม ความพิเศษด้านภาษา
 • นะโม ในความหมายว่า นอบน้อม
 • นะโม ในทัศนะของหลวงปู่มั่น
 • คำแปลของ นะโม ตัสสะ ฯ
 • ประวัติความเป็นมา
 • สาตาคิรียักษ์ กล่าวคำว่า “นะโม”
 • อสุรินทราหู กล่าวคำว่า “ตัสสะ”
 • ท้าวจาตุมหาราช กล่าวคำว่า “ภะคะวะโต”
 • ท้าวสักกะ กล่าวคำว่า “อะระหะโต”
 • ท้าวมหาพรหม กล่าวคำว่า “สัมมาสัมพุทธัสสะ”
 • สวดทุกครั้ง ต้องได้พลัง 3 ประการ
 • ได้ความรู้เสริมสร้างพลังศรัทธา
 • ประเด็นที่ 1 นะโม ตัสสะ ฯ สวดเพื่ออะไร ?
 • ประเด็นที่ 2 ทำไมต้องสวด 3 จบ
 • ประเด็นที่ 3 ทำไมต้องสวดนะโมก่อน
 • ได้ความขลัง ป้องกันภัย
 • ได้บุญ ได้ความพ้นทุกข์
 • ใจได้บุญ ก็ได้ความพ้นทุกข์
 • วิธีสวดนะโมสะสมบุญในชีวิตประจำวัน