ธรรมะนอกกำแพงวัด

28฿

รหัสสินค้า : 9786162682353
โดย. : มนิจ ชูชัยมงคล
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 42 หน้า
ขนาด : 14.5 x 21 cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 28 บาท

รายละเอียด

ธรรมะนอกกำแพงวัด
พระมหาทวีป  กตปุญฺโญ
วัดแทนวันดีเจริญสุข แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครฯ

ธรรมะ….ไม่ได้อยู่แค่ในวัดเท่านั้น
แต่พระที่สอนธรรมะหรือแสดงธรรมะนั้น…ท่านอยู่ที่วัด
ท่านแสดงธรรมอยู่ที่วัดเป็นส่วนใหญ่ เสียงแสดงธรรมจึงดังแค่ในวัด

…………………..

แต่ในยุคปัจจุบันนี้  ถึงแม้พระท่านจะแสดงธรรมอยู่ที่วัด
แต่เสียงธรรมนั้นได้ดังออกไปนอกกำแพงวัด ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัย
ทำให้ผู้ฟังธรรมสามารถฟังเสียงได้ แม้จะไม่ได้เข้าไปในวัดขณะพระท่านแสดงธรรม
หรือแม้แต่การได้อ่านหนังสือสื่อธรรมะที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้
ก็เป็นสื่อธรรมะที่พระท่านบรรยายธรรมไว้  ทำให้เรามีโอกาสได้เข้าใจในธรรมะมากยิ่งขึ้น

……………………..

หนังสือสื่อธรรม “ธรรมะนอกกำแพงวัด” เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน ผู้สนใจใฝ่ในธรรมทั้งหลาย
จะได้นำข้อธรรมที่  พระมหาทวีป  กตปุญฺโญ  ท่านได้บรรยายไว้ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ให้ได้เกิดประโยชน์ตามสมควรแก่ธรรมต่อไป

รวบรวมและเรียบเรียงสารธรรมโดย  มนิจ  ชูชัยมงคล

สารบัญเนื้อหาภายใน ประกอบด้วย

อารัมภบท
ผู้ให้ทางสะดวกแก่ธรรมะ
ธรรมะนอกกำแพงวัด
จิ๊กชอว์ต่อธรรม
อย่าประมาทว่าเล็กน้อย
ธรรมะจัดสรร
ขยายความสุขด้วยพระพุทธคุณ
เห็นสมณะก็ได้ละอธรรม
คุณพระรัตนตรัยคือเกราะป้องกันภัย
สวดมนต์ทุกวันแล้วจะดี
ดาบแห่งธรรมะชนะกิเลส
เกิดเป็นมนุษย์สุดประเสริฐ
ให้เสียงธรรมดังกว่าเสียงเพลง
พระพุทธเจ้าไม่ปิดบังพระธรรม
ไม่เบียดเบียนกันก็เป็นสุข
เดินทางสายกลาง
ไม่เปียกไม่เกิดไฟ
เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ทุกโอกาส
อริยมรรคมีองค์ ๘
อย่าตกอยู่ในอำนาจของมาร
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
มารมาเยี่ยม
มารพ่ายแพ้แก่บุญความดี
อภัยทานแก่กันใจเราก็สุข
ความไม่ประมาทเป็นทางเจริญ
อนุสสติ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า
พุทธานุสสติ
ลงมือปฏิบัติจริงๆ จึงเกิดผล
อย่ากลัวอะไรที่ไม่ควรกลัว
อุปมาเหมือนการทำเกษตร
โลกไม่ว่างจากคนดี เพราะมีพระพุทธเจ้า
สัตว์โลกเหมือนบัว ๔เหล่า
พระพรหมอาราธนาธรรม
พุทโธ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
บัณฑิตต้องมี สุ จิ ปุ ลิ
ท้ายที่สุดแห่งการบรรยายธรรม
บทปลงสังขาร