ธรรมบท แปลโดยพยัญชนะ ภาค 1

150฿

isbn : 978-616-268-354-1
โดย. : ดร. อุทิส ศิริวรรณ
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 191 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 cm
ราคาปก : 150 บาท

คำอธิบาย

ธรรมบท แปลโดยพยัญชนะ ภาค 1

– ฉบับปรับปรุงใหม่ ตัวหนังสืออ่านง่าย
– ประโยคเก็ง
– ประโยคที่ควรดู
– ประโยคยาก
– แปลเข้าใจง่าย สำนวนนักเรียน
– มีสถิติข้อสอบสนามหลวงในแต่ละปี

คุณอาจจะชื่นชอบ…