ธรรมบทภาคที่ 8 แปลโดยพยัญชนะ

150฿

isbn : 978-616-268-045-8
โดย. : ดร. อุทิส ศิริวรรณ
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปอนด์
ขนาด : 18.5 x 26 cm
ราคาปก : 150 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธรรมบทภาคที่ 8 แปลโดยพยัญชนะ

– ฉบับปรับปรุงใหม่ ตัวหนังสืออ่านง่าย
– ประโยคเก็ง
– ประโยคที่ควรดู
– ประโยคยาก
– แปลเข้าใจง่าย สำนวนนักเรียน
– มีสถิติข้อสอบสนามหลวงในแต่ละปี

คุณอาจจะชื่นชอบ…