ทุกข์ทีไร กำไรทุกที

28฿

รหัสสินค้า : 9785152681738
โดย. : พุทธทาสภิกขุ
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 48 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 80 กรัม
ราคาปก : 28 บาท

รายละเอียด


**ทุกข์ทีไร กำไรทุกที**
– พุทธบริษัทที่ดี ต้องฝึกฝนบังคับตัวเองให้อยู่ในธรรม
– ถ้ายังมีความโง่ ความหลง ก็ยังไม่ใช่พุทธบริษัท
– ผู้มีปัญญา ย่อมแสวงหาความสุขได้จากสิ่งที่เป็นทุกข์
– ถ้าประมาท จะพลาดประโยชน์จากพระธรรม
– มนุษย์ก้าวหน้า เพราะคิดแสวงหาทางแก้
– ทุกข์ครอบงำไม่ได้ ถ้าฝึกใจให้เกิดปัญญา
– ปัญญาของคนธรรมดาไม่อาจดับทุกข์ ต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้านำหน้า
– “ความเกิด” สอนให้เราเข้าใจความทุกข์
– “ความแก่” สอนให้เราคลายความยึดมั่นถือมั่น
– “ความเจ็บไข้” สอนให้เราเข้าใจความเปลี่ยนแปลง
– ความตายเป็นทุกข์ขึ้นมา ก็เพราะว่าความยึดมั่นถือมั่น
– คลายความยึดมั่นได้ ก็พลิกทุกข์ให้กลายเป็นสุขได้
– “ไม่ถือมั่น” คือ วิธีชนะทุกข์ของผู้มีปัญญา
– ความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ ต้องถือเอากำไรจากความทุกข์นั้น
– เคยมีความทุกข์เพราะอะไร ให้เอาสิ่งนั้นมาเป็นบทเรียนเปลี่ยนให้เป็นสุข
– ความทุกข์ไม่กระทบจิตใจ ถ้าฉลาดใช้ธรรมป้องกัน
– ฉลาดทำทุกข์ให้เป็นประโยชน์ได้เมื่อใด ความทุกข์ก็สิ้นสลายเมื่อนั้น
– รู้จักเปลี่ยนจิตใจสักหน่อย ความทุกข์จะค่อยกลายเป็นความสุข
– ยิ่งทุกข์มาก ยิ่งเป็นโอกาสสอนตนให้ฉลาดมาก
– “สติ” เป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะผันเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี
– มีสติทำให้ฉลาด สามารถแปลงทุกข์เป็นความรู้
– “แปลงทุกข์เป็นสุข” ใครไม่เชื่อ ก็ให้พยายามศึกษาเทียบเคียงกับพระสูตรและพระวินัย
– พิสูจน์จากคัมภีร์อาจมีข้อสงสัย พิสูจน์ด้วยตามดูความจริงจะเห็นชัดยิ่งกว่า
– ศรัทธาตั้งอยู่บนความทุกข์ ถ้าไม่ทุกข์ก็ไม่ศรัทธาในพระธรรม
– “ความดับทุกข์” เหมือนเพชรที่ซ่อนอยู่ในหัวคางคก
– เราต้องพยายามดับทุกข์ ในท่ามกลางทะเลทุกข์ให้ได้
ธรรมะดีจัง