ทางแห่งความสุข

18฿

รหัส isbn 978-616-268-322-0
ขนาดสินค้า 11.0 x  16.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 60  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 72  หน้า

คำอธิบาย

สารบัญภายในเล่ม


ไม่มีคำว่าสายในการแก่ไขชีวิต
เริ่มชีวิตใหม่ด้วยใจที่สุขสันต์
บัญชีชีวิตคิดกันให้ดี
ปฏิบัติธรรมต้อนรับวันข็นปีใหม่ คือเปลี่ยนพฤติกรรมในทางดี
วันเกิดหรือวันข็นปีใหม่ มีล่าหรับใช้แสดงกตัญญูร้คุณ
เพิ่มพูนกุศลแล้วอุทิศไป ชีวิตจะสดใส ใจก็จะสบาย
ยิ้มแย้มต่อกันสร้างความสุขสันต์ในครอบครัว
ทำอะไรให้ตัวเรามีสัจจะ
อย่าทำไปแบบซังกะตาย
ทำสำเร็จได้ ถ้าเป็นคนมีความเคารพ
ความเครพ ที่ควรให้เกิดมีในตน
คนพูดดีเข้าใจง่าย พูดร้ายเข้าใจยาก
อยากให้ลูกได้ดีต้องรู้วิธีสอนสั่ง
ปัญหาบางครั้งต้องใช้พุทโธโลยีเข้าช่วย
อย่าแก่ปัญหาด้วยวิธีร้ายกาจ
ยับยั้งใจจะได้ไม่พลาดในกลศึก
ตรึกตรองให้ดีอย่ามีใจเกลือกกลั้วเชื้อพาล
รักตนนั้นต้องรู้จักสงวนศักดิ์ศรี
อดีตที่ผ่านผัน จำให้มั่นเป็นบทเรียน
เพียรอยู่กับปัจจุบัน ท่านจงอย่าประมาท
สอนลูกด้วยแบบอย่าง จึงจะได้ดั่งใจ
ใช่แต่อารมณ์ลูกก็จมอยู่กับสิ่งไม่ดี
พฤติกรรมล้ำค่ากว่าคำพูด
ปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้า
เอาปัญญาเข้าไล่ผีสิงในใจจึงหนี
ปีศาจในตัวคน ต้อนให้จนได้ยาก
หากมีสติปัญญา ก็สามารถไล่ออกได้
ไม่รู้ตัวว่าผิด เพราะคติเข้าข้างต้อง
เร่งปรับปรุงตน จะคันพบความสุขจริง
เป้าหมายทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยแผนการ

ยอดสุขของซีวิตของชาวบ้าน
๑. ความสุขเกิดจากการมีทรัพย์
๒. ความสุขจากการใช้ทรัพย์
๓. ความสุขจากการไม่เป็นหนี
๔. ความสุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษ
ความสงบนั้นเปินสุขอย่างยิ่ง
สิ่งที่เปินปกติภาพนับได้ว่าเป็นศีลธรรม
มีความศรัทธา แต่ก็อย่าให้ถึงคลั่ง
เพราะถึงอย่างไร ไม่มีใครต้องการเปินคนชั่วช้า
ทางที่มาแห่งความสุข
๑. ปาณาติป่าตา เวรมณี
๒. อหนิ นาทานา เวรมณี
๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี
๘. มุสาวาทา เวรมณี
๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี
ปลุกตนไหเมีศีลธรรม นำสุขมาให้
เว้นหลอนหลอก บอกใครเขาก็เชื่อใจ
ไม่มั่วสุมติดยา ฐานะก็ดีขึ้น
ฝืนใจในชาตินี้ดี ชาติหน้าก็ต้องดี

อานิสงส์การสวดพระพุทธคุณ
บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทขอขมพระรัตนตรัย
บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
บทสรรเสริญพระพุทธธรรม
บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
พทรชัยมงคลคาถา (พาหุง)
บทชัยปริตร (มหากา)
สัพพมงคลคาถา
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
บนแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทแผ่ส่วนกุศล
บทอธิษฐานจิต