ต่อบุญให้เกิดสุข

18฿

รหัส isbn 978-616-268-119-6
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 70  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 64  หน้า
ราคาปก 18  บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

ต่อบุญให้เกิดสุข เสริมวาสนาให้เกิดผล

 • พึ่งตนเอง ลำบากก่อน สบายทีหลัง
 • ที่พึ่งที่ดีที่สุด คือตนเอง ดังคำว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน”
 • บวช กาย บวชใจ จึงได้ชื่อว่าไม่เสียชาติเกิด
 • ไม่ตั้งตนอยู่ในธรรม ชีวิตก้ไร้ค่า
 • ปัญหาต่างๆ จะแก้ยาก ถ้าขาดสติ
 • จิตจับอารมณ์ โกรธหาย คลายทุกข์
 • ใจสับสน แก้ด้วยกรรมฐาน
 • จิตดี ปัญหาก็กลายเป็นเรื่องเล็ก
 • ฝึกใจ รู้บุญ รู้บาป แล้วจึงช่วยผู้อื่น
 • บุญหมด เติมได้ด้วยกรรมฐาน
 • ความดี ต้องทำถึงจะมี เหมือนระฆังต้องตีถึงจะดัง
 • เขาด่า เราเก็บ เราก็เจ็บคนเดียว
 • รักตัวเองให้มากก่อน แล้วค่อยไปรักคนอื่น
 • คนดี มีแต่คนเมตตา ชั่วมา หายนะเกิดขึ้นกับตน
 • เห็นหนอ ก่อเกิดปัญญา
 • ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ไม่ใช่ดวงลิขิต
 • จิตภายในดี ภายนอกก้ผ่องใส
 • ทำกรรมฐาน เมตตาจะเกิดในใจ
 • ทำกรรมฐาน กลับร้ายกลายเป็นดี
 • รอดตาย เพราะแผ่เมตตา
 • หมั่นกำหนดจิต ชีวิตไร้ปัญหา
 • รักษาศีล ๕ แก้วิบากกรรมได้
 • มีสติ จะเกิดปัญญา ดีชั่วรู้หมด
 • ตั้ง ใจทำกรรมฐาน ความสุขก่อเกิดแก่ทุกคน

สวดมนต์ประจำวัน
อานิสงส์ของการสวดมนต์

๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
๒. บทกราบพระรัตนตรัย
๓. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๔. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย(อิส๎วาสุ)

พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
ประวัติกล่าวไว้ต้นฉบับเดิมว่า

๕. บทพระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
๖. บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
๗. บทชัยปริตร (มหากาฯ)
๘. บทพระคาถาชินบัญชร
๙. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๑๐. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๑๑. บทแผ่ส่วนกุศล
๑๒. บทอุทิศและอธิษฐานบุญ

คารวะ ๖

๑. พุทธคารวตา ความเคารพในพระพุทธเจ้า
๒. ธัมมคารวตา ความเคารพในพระธรรม
๓. สังฆคารวตา ความเคารพในพระสงฆ์
๔. สิกขาคารวตา ความเคารพในการศึกษา
๕. อัปปมาทคารวตา ความเคารพในความไม่ประมาท
๖. ปฏิสันถารคารวตา เคารพในการปฏิสันถาร