ตำราพรหมชาติ

350฿

รายละเอียดเพิ่มเติม


หมอดูเชื่อถือได้เพียงใด
พุทธพยากรณ์ (คำกลอน)
พุทธพยากรณ์ ทรงทำนายพระสุบินนิมิตของพระเจ้าปเสนทิโกศ, ๑๖ ข้อ
ตำราทำนายโชคชะตา ๑๒ ราศี
คำทำนายตามราศีทั้ง ๑๒ ราศี
ตำราทำนายโชค ๑๒ ราศี (อีกตำราหนึ่ง)
พยากรณ์ตามลักษณะวันเกิด
เกณฑ์การทำนายประจำวันเกิด
ทำนายตามลักษณะวันเกิดอีกตำราหนึ่ง
กำเนิดวันทั้ง ๗
คำพยากรณ์ เทวดาเสวยอายุตามวัน
พยากรณ์ตามลักษณะวันเกิด (อีกตำราหนึ่ง)
บุคคลผู้เกิดวันอาทิตย์
ชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์
บุคคลผู้เกิดวันจันทร์
ชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดวันจันทร์
บุคคลผู้ที่เกิดวันอังคาร
ชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดวันอังคาร
บุคคลผู้ที่เกิดในวันพุธ
ชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดวันพุธ
บุคคลผู้เกิดวันพฤหัสบดี
ชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี
บุคคลผู้ที่เกิดวันศุกร์
ชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดวันศุกร์
บุคคลที่เกิดในวันเสาร์
กำเนิดทั้ง ๑๒ เดือน
คำพยากรณ์เดือนทั้ง ๑๒ เดือน
คำพยากรณ์ทั้ง ๑๒ เดือน (อีกตำราหนึ่ง)
พยากรณ์ท่านผู้เกิดปีต่างๆ
หลักพยากรณ์แต่ละปี
ชะตาคนเกิดปีชวด
ลักษณะวัน-เดือนต่างๆ ในปีชวด
คนเกิดปีฉลู- วัว
ชะตาคนเกิดปีฉลู
ลักษณะวัน-เดือนต่างๆ ในปีฉลู
คนเกิดปีขาล-เสือ
ชะตาคนเกิดปีขาล
ลักษณะวัน-เดือนต่างๆ ในปีขาล
คนเกิดปีเถาะ-กระต่าย
ชะตาคนเกิดปีเถาะ
ลักษณะวัน-เดือนต่างๆ ในปีเถาะ
คนเกิดปีมะโรง-งูใหญ่
ชะตาคนเกิดปีมะโรง
ลักษณะวัน-เดือนต่างๆ ในปีมะโรง
คนเกิดมะเส็ง-งูเล็ก
ชะตาคนเกิดปีมะเส็ง
ลักษณะวัน-เดือนต่างๆ ในปีมะเส็ง
คนเกิดปีมะเมีย-ม้า
ชะตาคนเกิดปีมะเมีย
ลักษณะวัน-เดือนต่างๆ ในปีมะเมีย
คนเกิดปีมะแม-แพะ
ชะตาคนเกิดปีมะแม
ลักษณะวัน-เดือนต่างๆในปีมะแม
คนเกิดปีวอก-ลิง
ชะตาคนเกิดปีวอก
ลักษณะวัน-เดือนต่างๆ ในปีวอก
ดวงพยากรณ์ในการทำนาย
กรอกเลขดาวพระเคราะห์ลงในช่องพยากรณ์คำอธิบายพยากรณ์
คำอธิบายดวงพยากรณ์
การนับดวงพยากรณ์ในการดู
คำพยากรณ์ชะตากำเนิด
วินิจฉัยการพยากรณ์สำหรับเกณฑ์นี้
ตำราเลข ๗ ตัว
หลักแห่งการกรอกเลขใน ๒ แถวล่าง
การดูเทียบพยากรณ์กับเลข ๗ ตัว
เกณฑ์แห่งการทายลักษณะวัตถุหรือบุคคล
การทายชะตาประจำปีหนึ่งๆ
หลักการทำนายอย่างหยาบ
หลักการทำนายอย่างละเอียด
เลขเป็นมิตรและศัตรูกัน
ตัวอย่างแผนดวงพยากรณ์ประจำปี
การดูชะตาประจำเดือน
ทิศที่ดวงต่างๆ นี้ประจำอยู่
ตำราเลข ๗ ตัว พิเศษดูชะตาประจำเดือน
ตำรายามตรีเนตร อย่างย่อ
วิธีนับยาม
วิธีดูโดยจับยาม
ดาวคู่มิตร-ดาวคู่ศัตรู
ดาวคู่ธาตุ-ดาวคู่ศัตรูธาตุ
ดาวคู่สมพงศ์-ดาวคู่ศัตรูสมพงศ์
ตำราหมอดูดาวประจำตัว
ดูโชควัน
วันที่เป็นสิริ
หาฤกษ์วันดีเพื่อทำการมงคล
หลักตั้งเลข ๗ ตัว
วิธีตั้งเลขตำราดูโชคอัฏฐเคราะห์
สมพงศ์นาค
สมพงศ์นาชู้
สมพงศ์ปีเกิด
ตำราสมพงศ์ธาตุ
สมพงศ์กำเนิดปีเกิด
มหาสมพงศ์
ตำรามหาฤกษ์
สุกกปักษ์
กาฬปักษ์
สมพงศ์ปีเกิด
ลักษณะสมพงศ์ที่ดี
สมพงศ์มหาสมบัติ
สมพงศ์นาคคู่
พยากรณ์แบบเลข ๗ ตัว
ฐานของวัน
อธิบายความหมายของคำ
ฐานของเดือน
อธิบายความหมายของคำ
ฐานของปี
วิธีตั้งเลขประจำฐาน
อธิบายความหมายของคำ
วิธีตั้งเลขทั้ง ๓ ฐาน
วิธีหาเลขกำลังพระประจำชะตา
วิธีนับปีนี้ตกพระประจำอะไร
เลขฐานที่ ๑ (วัน)
ดูอัตตะ
ดูหิน
ดูธะนัง
ดูปิตา
ดูมาตา
ดูโภตา
ดูมัชฌิมา
เลขฐานที่ ๒ (เดือน)
ดูตนุ
ดูกูฎมพะ
ดูสุหัชชะ
ดูพันธุ
ดูปุตตะ
ดูอริ
ดูปัตตนิ
เลขฐานที่ ๓ (ปี)
ดูมรณะ
ดูสุภะ
ดูกัมมะ
ดูลาภะ
ดูพยายะ
ดูทาสี
ดูทาสา
ทำนายเลขที่เป็นปาก ใจ ที่นั่ง
เลขที่เป็นปาก
เลขที่เป็นใจ
เลขที่เป็นที่นั่ง
เกณฑ์เลขสัมพันธ์
ทำนายอัตตะ
ทำนายหินะ
ทำนายธะนัง
ทำนายปิตา-มาตา
ทำนายโภตา
ทำนายมัชฌิมา
ทำนายตนุ
ทำนาย กุฎุมพะ
ทำนายสุหัชชะ
ทำนายพันธุ
ทำนายปุตตะ
ทำนายอริ
ทำนายปัตตนิ
ยามอัฏกาล
วิธีเรียงยาม กลางวัน
วิธีเรียงยาม กลางคืน
การวางเลขลัคนาในแบบเลข ๗ วัน
พยากรณ์เกี่ยวด้วยลัคนากุมฐานวัน เดือน ปี
การผูกเรือนร่างของเจ้าของชะตาด้วยเลข ๗ ตัว
กำเนิดดวงดาวนพเคราะห์ในเลข ๗ ตัว
วิธีผูกดวงชะตาแบบเลข ๗ ตัว
วิธีพยากรณ์แบบเลข ๗ ตัว
ราศีโยค
ราศีราชาโชค
ราศีประ
ราศีนิจ
ดาวเคราะห์กุมลัคนา
การพยากรณ์ลัคนาจรและแทรก
เวลาจำเพาะของดาวเคราะห์ทั้ง ๕
วิธีดูสมพงศ์ในดวงชะตา
โคลง ๔ เทวดาเสวยอายุ
การพยากรณ์ของฐานผลลัพธ์
วิธีตั้งเลขทำนาย ๕ ฐาน
วิธีตั้งพยากรณ์ ๕ ฐาน
หลักการทำนาย
วิธีแปลงฐานทำนายออกเป็น ๙ ฐาน
การตั้งฐานทำนายที่ ๘ ที่ ๙
อธิบายความหมายของคำในฐานที่ ๙
การพยากรณ์พระเคราะห์โคจร
สกุลเลข
วิธีทำเลข ๗ ตัว
วิธีทำเลข ๗ ตัว เป็นเรือน
ลักษณะรูปเรือนที่ดี
มหาทักษา
คนเกิดวันอาทิตย์
คนเกิดวันจันทร์

คนเกิดวันอังคาร

คนเกิดวันพุธ

คนเกิดวันเสาร์

คนเกิดวันพฤหัสบดี

พระราหูเสวยอายุ (คนเกิดวันพุธ-กลางคืน)

คนเกิดวันศุกร์

คำพยากรณ์พระเคราะห์เสวยอายุ

หลักการทำนายแบบฐานแบบ ๑๒ ตัว

วิธีตั้งเลขแบบฐานเลข ๑๒ ตัว

ตำราห่วง

ตำราโอเรกุรัม

วิธีดู โอเรกุรัม

ทักษาวิภาค

ดาวคู่มิตร-ดาวคู่ศัตรู

ดาวคู่มิตร-ดาวคู่ศัตรูธาตุ

ดาวคู่สมพงศ์-ดาวคู่ศัตรูสมพงศ์

ตำราจักรราศีภาค

ราศีและเลขหมายของราศี

ชื่อกลุ่มดาวฤกษ์ ดาวประจำเมือง

เกษตร

ปรเกษตร

อุจ-นิจ-อุจจาวิลาส

ราชาโชค

ราชครู

มหาจักร

มหาทักษาพยากรณ์

ตำรายาสามตา

ดูเด็กเกิดเป็นหรือตาย

ดูที่ไปมาได้ลาภหรือมิได้

ดูปืนขึ้นแรม

ลักษณะบอกข่าว ศรพระราม

ดูตาเรือดีและร้าย

สังเกตคนมาดูยาม

สังเกตดูผู้มานั่ง

ตำราฐานเมรุ หรือ เชิงตะกอน

ตำราดูโชคประจำปี

วิธีโชคชีพ

ดูเดินทางไกลไปหาลา�

ดูยามที่จะไปหาลา�

ตำราดูทิศที่จะไปหาลา�

ดูเนื้อคู่ได้กันหรือไม่

ดูรับราชการจะดีหรือไม่

ตำราดูเนื้อคู่ชายหญิง

ตำราเนื้อคู่ (อีกตำราหนึ่ง)

วันที่เป็นมิตรใหญ่แก่กันควรแต่งงานกัน

วันที่เป็นมิตรน้อยพอแต่งงานกันได้

วันที่เป็นศัตรูกันน้อยต้องถนอมน้ำใจซึ่งกันและกัน

วันที่เป็นศัตรูกันมากไม่ควรแต่งงานกัน

ตำราดูนาคประจำทิศ

ดูทิศห้ามตราประจำวัน

ตำราซื้อเรือ

ตำราทำนายและหว่านข้าว

จอมปลวก

นาควัน-เล่นการพนัน

ให้เข้ากรุงพาลิและพระภูมิ

ทิศผีหลวง

เทวดาจร-มฤตยูจร

นามฤกษ์วัน

เกณฑ์นาคให้น้ำแบบเกา

ดูชะตากำเนิด

ตำราดุวันที่ควรและไม่ควรตัดผม

ตำราดุวันที่ควรและไม่ควรสระผม

ทิศดี

ทิศร้าย

ตำราฤกษ์ชัย

ตำราดิถีฤกษ์ไชยคำกลอน

ดิถีพิฆาต

ชื่อฤกษ์ประจำวัน

การให้ฤกษ์

มงคลทิศประจำวัน

อัปมงลทิศประจำวััน

วันทุกขฤกษ์

วันปลูกเรือน

วันนุ่งผ้าใหม่

อาภรณ์และเครื่องประดับที่เป็นมงคล

มังคลาภรณ์สุนทรภู่

วันตัดผม

วันตัดเล็บ

วันให้ของ

ฤกษ์เรืองหมอน

ดิถีดีและร้าย

ตำราดูทิศดี-ร้าย

พยากรณ์สิบสอสงนักษัตร

ตำราเสี่ยงเซียมซี

ตารางเสี่ยงเซียมซี

ตำราเสียงทายลูกเต๋า

วิธีเสี่ยงทายลูกเต๋า

วิธีดูลูกเต๋า

คำถามเสี่ยงทายลูกเต๋า

ตำราหมอดูไพ่ป๊อก

วิธีจะดูหมอไพ่ป๊อก

ความหมายของไพ่ข้าวหลามตัด

ความหมายของไพ่โพแดง

ความหมายของไพ่โพดำ

ความหมายของไพ่ดอกจิก

การเรียงไพ่

รูปไพ่เรียงทั้ง ๓๒ ใบ

ตัวอย่างการพยากรณ์

วิธีดูไพ่ประกบและไพ่ที่เหลือ

ตำราทำนายลักษณะ

ลักษณะพระมหาบุรุษ

ลักษณะพิเศษ ๘๐ ประการของมหาบุรุษ

ตำรานรลักษณ์ศาสตร์

ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ (ฉบับเค้าความของพระมหามณเฑียร แปลทูลเกล้าถวายรัชกาลที่ ๑)

ตามตำราแบ่งลักษณะทำนายไว้เบื้องต้นอย่างนี้

ลักษณะตา

ลักษณะใบหน้า