ลดราคา!

ตำราพรหมชาติ ฉบับพรหมลิขิตชีวิตคุณ

50฿

รหัส isbn 978-616-268-111-0
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก   กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 480  หน้า
ราคาปก 149  บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตำราพรหมชาติ ฉบับพรหมลิขิตชีวิตคุณ

ตำราพรหมชาติ เล่มใหญ่

ภาค ๑ ดูชะตา เสริมมงคลตามวันเกิด

เช็คดวงประจำปีด้วยตำราดูโชคนาวา
ดูเคราะห์ตามเกณฑ์อายุ
ทำนายชะตาชีวิตตามวันเกิด
ชะตาชีวิตคนเกิดวันอาทิตย์
ชะตาชีวิตคนเกิดวันจันทร์
ชะตาชีวิตคนเกิดวันอังคาร
ชะตาชีวิตคนเกิดวันพุธ
ชะตาชีวิตคนเกิดวันพฤหัสบดี
ชะตาชีวิตคนเกิดวันศุกร์
ชะตาชีวิตคนเกิดวันเสาร์
เคล็ดลับเสริมมงคลตามวันเกิด
๑. สีมงคลประจำวันเกิด
๒. ไม้มงคลประจำวันเกิด
๓. เลขมงคลประจำวันเกิด
๔. อักษรมงคลประจำวันเกิด
๕. วันมงคลประจำวันเกิด
๖. พระบูชาและมนต์ภาวนาประจำวันเกิด
ทิศมงคลในการไปหาลาภ
ทายอุปนิสัยตามเวลาเกิด

ภาค ๒ แก้เคราะห์ปีชง

ปีชงคืออะไร
ผลร้ายที่จะเกิดกับผู้ที่เกิดปีชง
ปีร่วมชง
จะแก้ชง ต้องแก้ที่กฎแห่งกรรม
พุทธวิธีแก้ปีชง
๑. สวดมนต์ข้ามปี
ทำบุญในเช้าวันปีใหม่
๓. บูชาพระประจำวันเกิด
พระประจำวันอาทิตย์
พระประจำวันจันทร์
พระประจำวันอังคาร
พระประจำวันพุธ
พระประจำวันพฤหัสบดี
พระประจำวันศุกร์
พระประจำวันเสาร์
๔. แขวนพระเครื่องแก้เคราะห์ปีชง ปี ๒๕๕๗
๕. บูชาพระประจำปีเกิด
๑)  พระปางโปรดอาหวกยักษ์ ประจำปีชวด
๒) พระปางโปรดพุทธมารดา ประจำปีฉลู
๓) พระปางโปรดพกพรหม ประจำปีขาล
๔) พระปางอธิษฐานเพศบรรพชิต ประจำปีเถาะ
๕) พระปางโปรดองคุลิมาล ประจำปีมะโรง
๖) พระปางรับอุทกัง ประจำปีมะเส็ง
๗) พระปางสนเข็ม ประจำปีมะเมีย
๘)  พระปางประทานพร ประจำปีมะแม
๙) พระปางปฐมบัญญัติ ประจำปีวอก
๑๐) พระปางเสวยข้าวมธุปายาส ประจำปีระกา
๑๑) พระปางชี้อัครสาวก ประจำปีจอ
๑๒) พระปางทรงเครื่อง ประจำปีกุน

ภาค ๓ เสี่ยงโชค ทำนายฝัน

ประเภทของความฝัน
เวลากับความฝัน
ฝันนำโชค
หมวด ก
หมวด ข
หมวด คุ
หมวด มี
หมวด ง
หมวด จ
หมวด ฉ
หมวด ชี
หมวด ชี
หมวด ด
หมวด ต
หมวด ฤ
หมวด ท
หมวด ธ
หมวด น
หมวด บ
หมวด ป
หมวด ผ
หมวด ฝ
หมวด พ
หมวด ฟ
หมวด ภ
หมวด ม
หมวด ย
หมวด ร
หมวด ล
หมวด ว
หมวด ศ
หมวด ส
หมวด ห
หมวด ฮ
หมวด อ
๑๐ อันดับฝันให้โชคลาภ
๑๐ ฝันร้ายที่ไม่ควรซื้อหวย
สถิติความฝันกับหวยที่ออก
ภาพฝันให้โชค
การเสี่ยงทายเลขด้วยความฝัน
ความฝันกับตัวเลข
ซื้อหวยตามเลขกำลังวัน

ภาค ๔ โหราศาสตร์พม่า

โหราศาสตร์พม่า
ข้อควรรู้ก่อนการตั้งดวงชะตา
๑. หลักวิชาทักษา
วิธีการตั้งทักษา
๒. หลักวิชากาลโยค
ความหมายเดิมของกาลโยค
ความหมายของจร
ข้อควรเข้าใจในหลักวิชากาลโยค
๓. หลักวิชาเลข ๗ ตัว
ตัวอย่างการตั้งดวงชะตา
การอ่านพื้นดวงเดิม
การอ่านหลักวิชาเลข ๗ ตัว กระทบกาลโยค
การอ่านหลักวิชาทักษากระทบกาลโยค
การอ่านทักษากระทบเลข ๗ ตัว
การอ่านเลข ๗ ตัว กระทบกันทั้ง ๓ ฐาน
กฎเกณฑ์ประกอบการอ่านดวงชะตา
๑. ดาวพระเคราะห์บอกกำลังวัน
๒. ดาวพระเคราะห์บอกทิศ
๓. ดาวพระเคราะห์บอกการงาน
๔. ดาวพระเคราะห์บอกรูปร่างลักษณะ
๕. ดาวพระเคราะห์บอกสถานที่
๖. ดาวพระเคราะห์บอกโรค
๗. ดาวพระเคราะห์บอกอุปนิสัยลักษณะทั่วไป
๘. ดาวพระเคราะห์คู่สัมพันธ์
๙. ดาวพระเคราะห์บอกเรื่องราวที่จะทำนาย
๑๐. ดาวพระเคราะห์บอกการแต่งตัว
๑๑. ดาวพระเคราะห์บอกสภาพจิตใจ
๑๒, ดาวพระเคราะห์บอกที่นั่ง
๑๓. ดาวพระเคราะห์บอกประเภท
การพยากรณ์ดวงจร
๑. การหาอายุ การนับอายุในทักษา
๒. การหาทักษา
๓. การหาตนุจร
๔. การหากาสโยคจร
๕. การนับเดือนในทักษา
ตัวอย่างการพยากรณ์
เคล็ดลับการพยากรณ์
เคล็ดลับการทำนายเรื่องคู่ครอง ความรัก
เคล็ดลับการทำนายเรื่องอายุที่จะต้องแต่งงาน
เคล็ดลับการทำนายเรื่องบุตร
เคล็ดลับการดูว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคต
เคล็ดลับการดูศัตรู
เคล็ดลับการดูเรื่องคู่ครอง
เคล็ดลับทั่วไป

ภาค ๕ ตำราทำนายไฝและปาน

ตำราทำนายไฝและปาน สำหรับชาย
ตำราทำนายไฝและปาน สำหรับหญิง

ภาค ๖ กราฟชีวิต

การผูกดวงลงในตารางกราฟ
๑. วิธีหาเลขเกณฑ์ชะตา
๒. การบรรจุเลขเกณฑ์ชะตาลงในตารางกราฟ
หลักการอ่านดวง
ภาคที่ ๑ การอ่านพื้นดวงเดิม
ภพและความหมาย
หลักการอ่านพื้นดวงเดิม
ความหมายสัมพันธ์ระหว่างภพกับภูมิ
ความหมายสัมพันธ์ระหว่างภพกับภพทั้งหมด
ภาคที่ ๒ การอ่านดวงจร
๑. ความหมายของภพจร
๒. การลงภพจรในตารางกราฟ
ลำดับการอ่านดวงจร
การอ่านดวงจรแบบรายเดือน
ความหมายสัมพันธ์ระหว่างภพจรกับภพเดิม

ภาค ๗ แก้เคราะห์ แก้ลางร้ายตามหลักพุทธ

อภิไทอุบาทว์
วิธีแก้อุบาทว์ด้วยตัวเอง
พิธีสืบชะตาต่ออายุคนป่วย
๑. การสืบและต่อชะตาให้กับเด็ก
๒. การต่ออายุให้กับผู้ใหญ่

ภาค ๘ สมุนไพรและมนต์คาถารักษาโรค

สูตรยาสมุนไพรรักษาโรคทั่วไป
๑. ยาแก้ท้องเสีย
๒. ยาแก้เด็กท้องอืด
๓. ยาถ่าย
๔. ยาแก้ท้องบิด
๕. ยาแก้ปวดฟัน
๖. ยาแก้ฟันผุ
๗. ยาแก้ร้อนใน
๘. ยาแก้เลือดเสีย
๙. ยาบำรุงสายตา
๑๐. ยาแก้เบาหวาน
๑๑. ยาแก้ปวดประจำเดือน
๑๒. ยาแก้หวัด
๑๔. ยาแก้ไชนัส
๑๕. ยาแก้ริดสีดวงลำไส้
๑๖. ยาแก้เด็กท้องร่วง
๑๗. ยาแก้ปากเปื่อย ปากเป็นแผล
๑๘. ยาแก้ไข้มาลาเรีย
๑๙. ยาแก้ไตอักเสบ
ด๓. ยาแก้ฟกช้ำ
๒๐. ยาแก้ไส้ติ่งที่ผ่าตัด
๒๑. ยาแก้ปัสสาวะขัด
๒๒. ยาแก้ความดัน
๒๓. ยาแก้โรคไต
๒๔. ยาแก้ท้องเสีย
๒๕. ยาฆ่าพยาธิในเด็ก
๒๖. ยาฆ่าแมลงวันทอง
๒๘. ยาแก้น้ำกัดเท้า
๒๙. ยาแก้ไอ แก้เจ็บคอ
๓๐. ยาห้ามเลือด
๓ด. วิธีป้องกันลมปวง
๓๒. ยาแก้ร้อนใน
๓๓. ยาแก้พันดึก
๓๔. ยาแก้ช้ำใน
๓๕. ยาแก้หอบหืด แพ้อากาศ
๓๖. ยาอายุวัฒนะ
๓๗. ยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ
๒๗. ยาแก้ท้องผูก
มนต์คาถารักษาโรค
คาถาพ่นหัวคนป่วย
คาถาต่อกระดูก
คาถาทำสายคล้องคอ
คาถากำราบไฟ
คาถารักษางูสวัด
คาถาพ่นตาแดง ตาเจ็บ
คาถาเยี่ยมไข้
คาถาเสกยา
คาถาทั่วไป
คาถาสูญฝี

ภาค ๙ เกร็ดความรู้คู่ครัวเรือน

เกร็ดความรู้คู่ครัวเรือน
– ลบรอยแมลงวันที่กระจก
– ดับกลิ่นจากถังขยะ
– วิธีประหยัดแก๊ส
– วิธีไล่มด แมลงจากถังขยะ
– ขจัดกลิ่นคลอรีนในน้ำ
– วิธีทาสีไมให้มีกลิ่นเหม็น
– วิธีรักษาไม้กวาดให้คงทน
แก้ตะปูที่ตอกคอนกรีตหลวม
วิธีทำให้ตู้เสื้อผ้าหอมแบบประหยัด
วิธีป้องกันไมให้มดขึ้นตู้กับข้าว
– วิธีไล่ยุงแบบง่ายๆ
– วิธีไล่หนูแบบง่ายๆ ตามสูตรโบราณ
วิธีกำจัดปลวกแบบประหยัด
วิธีกำจัดกลิ่นในตู้เย็น
วิธีขจัดสนิมบนมีด
วิธีลับมีดให้คม
วิธีล้างไขมันในท่ออ่างล้างจาน
เคล็ดลับอบผ้าให้แห้งไว
แก้ปัญหาส้วมเหม็น
วิธีทำความสะอาดกระเบื้องห้องน้ำแบบประหยัด
วิธีกำจัดสนิมบนพื้นเตารีด
วิธีเก็บรักษาสายยาง
วิธีป้องกันแมลงเข้าถุงในเครื่องดูดฝุ่น
ขจัดกลิ่นอับในตู้กับข้าว
– วิธีแก้ปัญหารูขวดพริกไทยปันตัน
– ไฟท่วมกระทะ
วิธีกำจัดตันหญ้าในบริเวณบ้าน
– วิธีย่างปลาโดยไม่ติดตะแกรง
วิธีล้างกลิ่นคาวของปลาหมึก
วิธีขอดเกล็ดปลาให้หลุดง่าย