ชุด ไตรมาสเทศนา ชุด๓

650฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เทศน์ ชุด3

ชุด ไตรมาสเทศนาจำนวน 10 กัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๑ เรื่อง คนเสียทาง ทางเสียคน

กัณฑ์ที่ ๒ เรื่อง สิ่งที่ไร้แก่น

กัณฑ์ที่ ๓ เรื่อง บุญนำกรรมแต่ง

กัณฑ์ที่ ๔ เรื่อง สิ่งสร้างภพสร้างชาติ

กัณฑ์ที่ ๕ เรื่อง ชีวิตนี้นิดหน่อย

กัมท์ที่ ๖ ความต่างของธรรมและอธรรม

กัณฑ์ที่ ๗ เรื่อง การรักษาตน

ทัณท์ที่ ๘ เรื่อง ความมหัศจรรย์ของศีล

ทัมฑ์ที่ ๙ เรื่อง ที่สุดของที่สุด

กัณท์ที่ ๑๐ เรื่อง ผู้ชี้ทางสวรรค์