ชุด ประโยค ป.ธ.8

1,030฿

คำอธิบาย

หลักสูตรและหนังสือประกอบ ชั้นเปรียญธรรม ประโยค ป.ธ.8

  1. วิสุทธิมรรค ภาค 1 บาลี (ปฐโม ภาโค) 100 บาท
  2. วิสุทธิมรรค ภาค 2 บาลี (ทุติโย ภาโค) 100 บาท
  3. วิสุทธิมรรค ภาค 3 บาลี (ตติโย ภาโค) 180 บาท
  4. วิสุทธิมรรคภาค 1 แปล เล่ม1 65 บาท
  5. วิสุทธิมรรคภาค 1 แปล เล่ม2 100 บาท
  6. วิสุทธิมรรคภาค 2 แปล เล่ม1 120 บาท
  7. วิสุทธิมรรคภาค 2 แปล เล่ม2 85 บาท
  8. วิสุทธิมรรคภาค 3 แปล เล่ม1 140 บาท
  9. วิสุทธิมรรคภาค 3 แปล เล่ม2 110 บาท

 

คุณอาจจะชื่นชอบ…