ชุด ประมวลอานิสงส์เทศนา ชุดที่ 1

550฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เทศน์

ชุด ประมวลอานิสงส์เทศนา ชุดที่ 1 จำนวน 12 กัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๑ เรื่อง อานิสงส์การถวายผ้าป่า
กัณฑ์ที่ ๒ เรื่อง อานิสงส์การถวายผ้าอาบน้ำฝน
กัณฑ์ที่ ๓ เรื่อง อานิสงส์การถวายทาน
กัณฑ์ที่ ๔ เรื่อง อานิสงส์การเข้าพรรษา
กัณฑ์ที่ ๕ เรื่อง อานิสงส์การออกพรรษา
กัณฑ์ที่ ๖ เรื่อง อานิสงส์ถวายกฐิน
กัณฑ์ที่ ๗ เรื่อง อานิสงส์การบวช
กัณฑ์ที่ ๘ เรื่อง อานิสงส์การฟังธรรม
กัณฑ์ที่ ๙ เรื่อง อานิสงส์การรักษาศีล ๕
กัณฑ์ที่ ๑๐ เรื่อง อานิสงส์การรักษาศีล ๘

คุณอาจจะชื่นชอบ…