ชุด ฌาปนกิจเทศนา ชุดที่2

600฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เทศน์

ชุด ฌาปนกิจเทศนา ชุดที่2 10 กัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๑ เรื่อง อานิสงส์ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย
กัณฑ์ที่ ๒ เรื่อง อานิสงส์ฟังสวดพระอภิธรรม
กัณฑ์ที่ ๓ เรื่อง อานิสงส์ทำบุญใ้หเปตชน
กัณฑ์ที่ ๔ เรื่อง อานิสงส์ทำบุญ ๗ วัน
กัณฑ์ที่ ๕ เรื่อง อานิสงส์ทำบุญ ๕๐ วัน
กัณฑ์ที่ ๖ เรื่อง อานิสงส์ทำบุญ ๑๐๐ วัน
กัณฑ์ที่ ๗ เรื่อง อานิสงส์ทำบุญหน้าศพ
กัณฑ์ที่ ๘ เรื่อง อานิสงส์การสวดแจง
กัณฑ์ที่ ๙ เรื่อง อานิสงส์ทำบุญฌาปนกิจศพ
กัณฑ์ที่ ๑๐ เรื่อง อานิสงส์ทำบุญแจกข้าว