ชุดสุดคุ้ม มาตรฐาน น.ธ.โท

260฿

นักธรรม ชั้นโท

ฉบับ มาตรฐาน (มฐ.)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดสุดคุ้ม มาตรฐาน น.ธ.โท

บรรจุหนังสือจำนวน 6 เล่ม ดังนี้

1. อนุพุทธประวัติ มฐ.
2. ธรรมวิภาค มฐ.
3. วินัยมุข มฐ.
4. ศาสนพิธี มฐ.
5. พุทธศาสนสุภาษิต มฐ.
6. เจาะลึกฯนักธรรม ชั้นโท

พิเศษ 260 บาทเท่านั้น