ชุดสุดคุ้ม มาตรฐาน น.ธ.โท

400฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดสุดคุ้ม มาตรฐาน น.ธ.โท

บรรจุหนังสือจำนวน 6 เล่ม ดังนี้

1. อนุพุทธประวัติ มฐ.
2. ธรรมวิภาค มฐ.
3. วินัยมุข มฐ.
4. ศาสนพิธี มฐ.
5. พุทธศาสนสุภาษิต มฐ.
6. เจาะลึกฯนักธรรม ชั้นโท

พิเศษ 400 บาทเท่านั้น