ชุดสุดคุ้ม มาตรฐาน น.ธ. ตรี

400฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดสุดคุ้ม มาตรฐาน น.ธ. ตรี

บรรจุหนังสือรวม 7 เล่ม ดังนี้

1. นวโกวาท มฐ.
2. พุทธประวัติ มฐ.
3. ธรรมวิภาค มฐ.
4. วินัยมุข มฐ.
5. ศาสนพิธี มฐ.
6. พุทธศาสนสุภาษิต มฐ.
7. เจาะลึกฯนักธรรมชั้นตรี

พิเศษราคา 400 บาท