ชุดสุดคุ้ม บูรณาการชีวิต น.ธ. โท

350฿

นักธรรม ชั้นโท

ฉบับ มาตรฐานบูรณาการชีวิต (มฐบ.)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดสุดคุ้ม บูรณาการชีวิต น.ธ. โท

บรรจุหนังสือจำนวน 6 เล่ม ดังนี้

1. อนุพุทธประวัติ มฐบ.
2. ธรรมวิภาคา มฐบ.
3. วินัยมุข มฐบ.
4. ศาสนพิธี มฐบ.
5. เรียงความแก้กระทู้ฯและพุทธศาสนสุภาษิต มฐบ.
6. เจาะลึกฯนักธรรม ชั้นโท

 350 บาทเท่านั้น