ชุดสุดคุ้ม บูรณาการชีวิต น.ธ. เอก

380฿

นักธรรม ชั้นเอก

ฉบับ มาตรฐานบูรณาการชีวิต (มฐบ.)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดสุดคุ้ม บูรณาการชีวิต น.ธ. เอก

บรรจุหนังสือจำนวน 5 เล่ม ดังนี้

1. พุทธานุพุทธประวัติ มฐบ.
2. ธรรมวิจารณ์ มฐบ.
3. วินัยมุข มฐบ.
4. เรียงความแก้กระทู้ธรรมและพุทธศาสนสุภาษิต มฐบ.
5. เจาะลึกนักธรรมชั้นเอก

ปกติรวม 380 บาท
ลดเหลือ 350 บาทเท่านั้น