ชุดชัยชนะ มาตรฐาน น.ธ. โท

350฿

นักธรรม ชั้นโท

ฉบับ มาตรฐาน (มฐ.)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดชัยชนะ มาตรฐาน น.ธ. โท

บรรจุหนังสือจำนวน 8 เล่ม ดังนี้

1. อนุพุทธประวัติ มฐ.
2. ธรรมวิภาค มฐ.
3. วินัยมุข มฐ.
4. ศาสนพิธี มฐ.
5. พุทธศาสนสุภาษิต มฐ.
6. ปัญหาและเฉลยฯ อนุพุทธประวัติ
7. ปัญหาและเฉลยฯ ธรรมวิภาค
8. ปัญหาและเฉลยฯ วินัยมุข

ปกติรวม 365 บาท
ลดเหลือ 350 บาทเท่านั้น