ชุดชัยชนะ มาตรฐาน น.ธ. เอก

350฿

นักธรรม ชั้นเอก

ฉบับ มาตรฐาน (มฐ.)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดชัยชนะ มาตรฐาน น.ธ. เอก

บรรจุหนังสือจำนวน 7 เล่ม ดังนี้

1. พุทธานุพุทธประวัติ มฐ.
2. ธรรมวิจารณ์ มฐ.
3. วินัยมุข มฐ.
4. เรียงความแก้กระทู้ธรรมและพุทธศาสนสุภาษิต มฐ.
5. ปัญหาและเฉลยฯพุทธานุพุทธประวัติ
6. ปัญหาและเฉลยฯธรรมวิจารณ์
7. ปัญหาและเฉลยฯวินัยมุข

ปกติรวม 380 บาท
ลดเหลือ 350 บาทเท่านั้น