ชุดชัยชนะ มาตรฐาน น.ธ. เอก

500฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

กล่องหนังสือ นักธรรม กล่องนักธรรม กล่องนักธรรมเอก กล่องนักธรรมชั้นเอก

หนังสือเรียน นักธรรมชั้นเอก นักธรรม ชั้นเอก นักธรรมเอก นักธรรม เอก น.ธ.เอก น.ธ. เอก

ชุดชัยชนะ มาตรฐาน นักธรรมชั้นเอก

บรรจุหนังสือจำนวน 7 เล่ม ดังนี้

1. วิชา พุทธานุพุทธประวัติ มฐ.
2. วิชา ธรรมวิจารณ์ มฐ.
3. วิชา วินัยมุข มฐ.
4. วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรมและพุทธศาสนสุภาษิต มฐ.
5. ปัญหาและเฉลยฯพุทธานุพุทธประวัติ
6. ปัญหาและเฉลยฯธรรมวิจารณ์
7. ปัญหาและเฉลยฯวินัยมุข

ชุดละ 500 บาท