ชุดชัยชนะ มาตรฐาน น.ธ ตรี

350฿

นักธรรม ชั้นตรี

ฉบับ มาตรฐาน (มฐ.)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดชัยชนะ มาตรฐาน น.ธ ตรี

บรรจุจำนวน 10 เล่ม ดังนี้
1. นวโกวาท มฐ.
2. พุทธประวัติ มฐ.
3. ธรรมวิภาค มฐ.
4. วินัยมุข มฐ.
5. ศาสนพิธี มฐ.
6. พุทธศาสนสุภาษิต มฐ.
7. ตัวอย่างเรียงความฯ
8. ปัญหาและเฉลยฯ พุทธประวัติ
9. ปัญหาและเฉลยฯ ธรรมวิภาค
10. ปัญหาและเฉลยฯ วินัยมุข

ปกติรวม 395 บาท
ลดเหลือ 350 บาทเท่านั้น