กล่องชุดชัยชนะ บูรณาการชีวิต น.ธ. โท

400฿

นักธรรม ชั้นโท

ฉบับ มาตรฐานบูรณาการชีวิต (มฐบ.)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดชัยชนะ บูรณาการชีวิต น.ธ. โท

บรรจุหนังสือจำนวน 8 เล่ม ดังนี้

1. อนุพุทธประวัติ มฐบ.
2. ธรรมวิภาค มฐบ.
3. วินัยมุข มฐบ.
4. ศาสนพิธี มฐบ.
5. เรียงความแก้กระทู้ฯและพุทธศาสนสุภาษิต มฐบ.
6. ปัญหาและเฉลยฯอนุพุทธประวัติ
7. ปัญหาและเฉลยฯธรรมวิภาค
8. ปัญหาและเฉลยฯวินัยมุข

ปกติรวม 450 บาท
ลดเหลือ 400 บาทเท่านั้น