ชุดชัยชนะ บูรณาการชีวิต น.ธ. เอก

400฿

นักธรรม ชั้นเอก

ฉบับ มาตรฐานบูรณาการชีวิต (มฐบ.)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดชัยชนะ บูรณาการชีวิต น.ธ. เอก

บรรจุหนังสือจำนวน 7 เล่ม ดังนี้

1. พุทธานุพุทธประวัติ มฐบ.
2. ธรรมวิจารณ์ มฐบ.
3. วินัยมุข มฐบ.
4. เรียงความแก้กระทู้ธรรมและพุทธศาสนสุภาษิต มฐบ.
5. ปัญหาและเฉลยฯพุทธานุพุทธประวัติ
6. ปัญหาและเฉลยฯธรรมวิจารณ์
7. ปัญหาและเฉลยฯวินัยมุข

ปกติรวม 475 บาท
ลดเหลือ 400 บาทเท่านั้น