ชัยมงคลคาถา พุทธบารมี

12฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ชัยมงคลคาถา พุทธบารมี

ขนาดยาวทั้งหมด 88.9×15.3 cm

บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทขอขมาพระรัตนตรัย
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทพุทธชัยมงคลคาถา(พาหุง)
บทชยปริตร(มหากา)
สัพพมงคลคาถา
อิติปิโสเท่าอายุ+1
คาถาชินบัญชร
บทโพชฌังคปริตร
บทอุณหิสสวิชัย
บทพุทธบารมี
พระคาถามหาจักรพรรดิ
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
ขอขมาอโหสิกรรมอธิษฐานบุญ