ชนะใจตน ชนะคนทั้งโลก

18฿

รหัส isbn 978-616-268-175-2
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 70  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 64  หน้า
ราคาปก 18  บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

 • ข้าศึกอันร้ายกาจคือความกังวลใจ
 • ชุคนมีคุณธรรม ย่อมไม่หวั่นไหว คุณธรรม ย่อมไม่หวั่นไหวไปตามกระแสโลก
 • คนมีธรรมะ จิตใจจะเบาลอยเหนือโลกธรรม
 • ทุกสิ่งเป็นเพียงมายาที่ถูกสมมติขึ้น
 • รักคนอื่นก็เหมือนกับรักตัวเอง ชังคนอื่นก็เหมือนกับชังตัวเอง
 • ดูคนอื่นจิตฟุ้งซ่าน ดูตัวเองจิตสงบ
 • เลี่ยงเชียงสถานที่เพาะชำมรรคผลนิพพาน
 • ให้กำลังใจให้รอยยิ้ม ดีกว่านินทาว่าร้ายกัน
 • ยิ้มให้กันกำไรเกิด หน้าบูดหน้าบึ้งขาดทุน
 • ใจมีสติก็เหมือนมีแม่ทัพธรรมประจำใจ
 • ชื่นชมแต่ไม่ลงมือทำ ยากจะสำเร็จผล
 • ปฏิบัติธรรมเพื่อชำระใจ ไม่ใช่เพื่ออวดกัน
 • ฟัง จำ นำไปปฏิบัติเพื่อตัดกิเลสให้ได้
 • รู้หมดแต่ปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่เกิดผล
 • ให้สนใจธรรมอย่าสนใจมาร
 • มีสติรักษาตน อย่าหลงกลมายาของกิเลส
 • มีสตินำหน้า กิเลสตัณหาก็ตามหลัง
 • โทสะนำหน้าเมตตาไม่เกิด
 • คนมีทุกข์ เพราะชอบขังทุกข์ไว้ในใจ
 • พระพุทธเจ้าทรงเป็นยอดนักเสียสละ
 • ทุกสิ่งล้วนเกิดแต่เหตุปัจจัย ไม่ใช่เหตุบังเอิญ
 • ทำใจให้มีธรรม คือกำไรชีวิต
 • นักพูดอย่าให้เสียเวลา นักกีฬาอย่าให้เสียกำลัง
 • ยืมเงินทำบุญ บุญนั้นยังไม่ใช่ของเรา
 • ไม่ยึดทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง คือกำไรชีวิต
 • เกิดมาล้วนต้องตาย เพียงแต่จะก่อนหรือหลัง
 • ถ้าปลงตกได้ เรื่องอะไรๆ ก็ไม่ทุกข์
 • โรคทางกายให้เข้าหาหมอ โรคทางใจต้องเข้าหาธรรมะ
 • ไปกับน้ำ?ตา กลับมาด้วยรอยยิ้ม
 • หัดตายก่อนตายสบายนัก
 • นึกถึงอารมณ์รักอุบายหักอารมณ์โกรธ
 • เกิดเป็นอะไร ดูได้จากอาการตาย
 • อารมณ์เย็นคนชอบ อารมณ์ร้อนคนชัง
 • พูดดีมีคนเข้าใกล้ แต่พูดหยาบคาย ไม่มีใครเข้าหา
 • หยุดแล้วเห็นธรรมะ ละแล้วเห็นนิพพาน
 • ยกกองทัพธรรมไว้ในใจ กิเลสพ่ายหยุดวัฏฏะ
 • ลูกมะพร้าวทั้งโลกน้อยกว่ากะโหลกของคนที่เวียนว่ายตายเกิด
 • รักษาจิตอย่างเดียว ก็เป็นสุขที่สุดแล้ว
 • คนเราถ้าจิตสบายทุกอย่างก็สบาย
 • สวรรค์ พรหมโลกมีเกิดดับ นิพพานเท่านั้นไม่เกิดดับ
 • คนที่หมดกิเลสแล้วยกก็ไม่ขึ้นกดก็ไม่ลง
 • มีสติกลั่นกรอง จิตไม่เศร้าหมองเย็นสบาย
 • รักษาจิตได้เท่านั้นก็รักษาทุกอย่างในโลกได้
 • ชุรู้เรื่องภายนอกจิตวุ่นวาย รู้เรื่องกายใจจิตสงบสุข
 • แต่งกายแล้วอย่าลืมแต่งใจด้วย
 • ไม่ยึดทุกสิ่ง ปล่อยวางทุกอย่าง ทำจิตสบาย นี่แหละคนรวย
 • อานาปานสติ ความสงบสุขจากธรรมชาติ
 • นิพพานที่แท้ เรียบง่าย สงบ ไม่วุ่นวาย
 • คนที่มีคุณธรรม อบายมุขทำลายมิได้
 • อย่าไปสนใจใครอื่นเขา รักษาใจเราเท่านั้นพอ
 • ใช้ชีวิตให้เป็น เห็นชีวิตให้ถูก ความสุขจึงจะบังเกิดมี
 • รู้แบบสัญญาปัญหามากมี รู้แบบปัญญาปัญหาหมดทันที