จุดมุ่งหมายของการบวช

60฿

เนื่องในงานมงคล

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เดี่ยว

รายละเอียด

จุดมุ่งหมายของการบวช