คู่มือ หลักเกณฑ์การแปลบาลี

150฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือ หลักเกณฑ์การแปลบาลี
ISBN : 978-616-268-368-8
โดย. : พระมหาสมคิด จินฺตามโย
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 130 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 150 บาท

รวบรวมหลักเกณฑ์การแปลโดยพยัญชนะไว้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์