คู่มือ หลักเกณฑ์การแปลบาลี

70฿

ประโยค ป.ธ.3

ประโยค 1-2

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือ หลักเกณฑ์การแปลบาลี
รหัสสินค้า : 9747045125
โดย. : พระมหาสมคิด จินฺตามโย
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 130 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 70 บาท

รวบรวมหลักเกณฑ์การแปลโดยพยัญชนะไว้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์