คู่มือบาลีไวยากรณ์ ฉบับกระเป๋า

40฿

ประโยค 1-2

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือบาลีไวยากรณ์ ฉบับกระเป๋า
รหัสสินค้า : 9744939427
โดย. : พระมหาจำรัส ปญฺญาวิจิตฺโต
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 160 หน้า
ขนาด : 10.5×14.5cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 40 บาท

คู่มือบาลีไวยากรณ์ ฉบับกระเป๋าเล่มนี้ ได้ถูกรวบรวมโดย พระมหาจำรัส ปญฺญาวิจิตฺโต และชำระโดย พระมหาฉลาด ปริญฺญาโณ