คู่มือการเรียนบาลีไวยากรณ์

110฿

คำอธิบาย

คู่มือการเรียนบาลีไวยากรณ์

โดย. : พระมหาฉลาด ปริญฺญาโณ
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปรุ๊ฟ
จำนวน : 392 หน้า
ขนาด : 13 x 18.5 cm
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 110 บาท

คู่มือการเรียนบาลีไวยากรณ์
– ได้รับการตรวจชำระ ปรับปรุง แก้ไข ให้สมบูรณ์และทันสมัยยิ่งงขึ้น
– เนื้อหาครอบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ภาษาบาลี
– อธิบายง่ายต่อการเข้าใจและจดจำ
– จำเป็นและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนบาลีไวยากรณ์ ตั้งแต่ประโยค 1-2 ถึง ประโยค ป.ธ.9
– เหมาะสำหรับเป็นคู่มือการเรียนการสอนของครูอาจารย์และนักเรียน