คิดถึงแม่

18฿

รหัส isbn 978-616-268-296-4
ขนาดสินค้า 11.0 x  16.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 60  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 72  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำนำ โดย พระธีร์นวัช  ญาณสิทฺธิวาที
คิดถึง “แม่”  พระธีร์นวัช  ญาณสิทฺธิวาที
พระธรรมเทศนาเมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560
ณ ลานธรรมช่อระกา บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

สวดมนต์บูชา “พระในบ้าน”

1. บทกราบพระรัตนตรัย
2. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
3. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
4. บทสรรเสริญพระคุณพ่อแม่
5. บทเคารพพระคุณพ่อแม่
6. บทเคารพพรพะคุณพ่อแม่ (ทำนองสรภัญญะ)
7. บทขอขมาพ่อแม่
8. บทแผ่ส่วนกุศล