ความรักของพ่อ

15฿

รหัสสินค้า : 9744938374
โดย. : พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 32 หน้า
ขนาด : 13×18.5cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 15 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

“ความรักของลูก ที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่ เป็นยาวิเศษสำหรับพ่อแม่ ดังนั้น ลูกคน มันต้องรักพ่อ รักแม่ ถ้าไม่รักพ่อรักแม่แล้ว มันจะเป็นผู้เป็นคนได้อย่างไร”
พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
——————————————-

——————————————-
ปกรอง
———————————————
– ความรักของพ่อ (กลอน)
– เสาหลักของครอบครัว
– ความรักของพ่อ โดย ปัญญานันทภิกขุ
– ความหวังของพ่อแม่
– พ่อคือผู้นำของครอบครัว
– การเคารพหัวหน้าครอบครัว
– พ่อพิมพ์ – แม่พิมพ์
– ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
– อย่ารักจนหลง
– หน้าที่ของพ่อแม่
– สอนให้ถูกวิธี
– ผิดที่ใคร
– อย่ารู้เมื่อสาย
– ลูกหลายคนพ่อ – แม่เลี้ยงได้ พ่อคนเดียวลูกเลี้ยงไม่ได้
– พ่อแม่ พระในบ้าน
– เทิดทูน บูชา
– วัฒนธรรมเอเชีย
– หลักยึดเหนี่ยวจิตใจ
– เครื่องหมายของคนดี
– การตอบแทนบุญคุณพ่อ – แม่
– ความกตัญญู รากฐานของการสร้างทุกสิ่ง
– พ่อแม่แก่เฒ่า