ข่อยแผ่นพับ สวดมนต์อิ่มบุญ

15฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่อยแผ่นพับสวดมนต์อิ่มบุญ

ขนาดยาวทั้งหมด 88.9×20.5 cm

 • บทบูชาพระรัตนตรัย
  บทกราบพระรัตนตรัย
  บทนมัสการพระพุทธเจ้า
  บทไตรสรณคมน์
  บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
  บทพุทธชยมงคลคาถา (พาหุง)
  บทชยปริตร (มหากา)
  บทสัพพมงคลคาถา
  อิติปิโสเท่าอายุ +1
  พระคาถาชินบัญชร
  พระคาถาชินบัญชร (ย่อ)
  บทอุณหิสสวิชัย
  บทโพชฌังคปริตร
  คาถาบูชาพระเจ้า ๕ พระองค์
  คาถามหาจักรพรรดิ
  คำกล่าวก่อนให้ทาน
  คาถาเงินล้าน
  บทมงคลจักรวาล ๘ ทิศ
  คาถาบูชาแม่พระธรณี
  คาถาบูชาแม่พระโพสพ
  คาถาบูชาพระพิฆเนศ
  บทสวดพระแม่กวนอิม
  คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
  บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
  บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
  บทแผ่ส่วนกุศล

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 15  รายชื่อ