ข่อยแผ่นพับสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น

15฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่อยแผ่นพับสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น

ขนาดยาวทั้งหมด 88.9×20.5 cm

  • บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า

  • บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น

  • บทธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร

  • บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง

  • บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์

  • คำอุทิศและอธิษฐานบุญ

  • คำกรวดน้ำย่อ